O mnie (About me)

Janusz Nawrat - the authorTematyka rozwoju osobistego postrzegana oczyma praktyka – tak w ogromnym skrócie można by podsumować treści publikowane na moim blogu.

Artykuły, które piszę, zainspirowane są przeważnie lekturą ciekawych książek oraz własnymi obserwacjami i przemyśleniami. Nade wszystko jednak zawierają sporo wniosków z eksperymentów na sobie samym, bo jestem przekonany, że żadna, nawet najwartościowsza lektura, która wyszła spod pióra najznakomitszego autora, na nic się zda, jeśli nie zostanie wsparta działaniem, którego celem jest uczynienie zeń narzędzia pozytywnej zmiany. Tylko tego rodzaju wiedza, można powiedzieć – wiedza operacyjna, wiedza, która działa w praktycznych zastosowaniach, ma moim zdaniem sens. Jest tak przynajmniej w interesującej mnie dziedzinie rozwoju osobistego. Ja w każdym razie wybieram bycie praktykiem, a nie teoretykiem tej tematyki, bo po co komu półki pełne książek i głowa napakowana teorią, jeśli życie dalekie jest od spełnienia.

Zapraszam do lektury moich artykułów. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ich treścią uda mi się zainspirować moich drogich czytelników.


The personal development topics perceived by the practitioner eyes – that’s in a huge short you could summarize the content posted on my blog.

My articles are mostly inspired by interesting books, sometimes by my own observations, thoughts and reflections. Above all, however, they contain a lot of personal conclusions from my experiments on myself, because I am convinced that any, even the most valuable reading, which came from the most brilliant authors, is worth nothing if it is not backed by action to make from the knowledge a sort of tool of positive change. Only this kind of knowledge, we can say – operational knowledge, knowledge that works in the practical applications, in my opinion makes sense. Anyway, I choose to be rather a practitioner of personal development, not a theoretician in this field, because – to be honest –  who needs shelves full of books and head packed with theory, if life is far from fulfillment…

Feel free to read my articles. I will be delighted if their content will be able to inspire my dear readers by any mean.


Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, zrób to przez ten formularz:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s